Kontakt

JMÉNO : Radek Štádler

IČO : 08476624

ADRESA : Guldenerova 39 Plzeň

Reklamace a jiné informace

Online chat přímo na webu

Obchodní nabídky
737 712 233 , info@softlicence.cz

Banka : Airbank

Bankovní účet : 1739943036/3030

IBAN : CZ91 3030 0000 0017 3994 3036

Nejčastější dotazy

Právo prodávat použitý software je zakotveno v čl. 4 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES o právní ochraně počítačových programů, který stanoví, že se právo na šíření (další převod) počítačových programů v rámci EU vyčerpá při prvním prodeji licence. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl ve svém rozsudku „Právní ochrana počítačových programů – Uvádění licencí k použitým počítačovým programům staženým z internetu na trh“ ze dne 3. 7. 2012, že obchodování s druhotnými licencemi je v rámci Evropské unie legální a tudíž neplatí ustanovení licenčních podmínek. Rozhodnutí evropského soudního dvora platí pro software v jakékoli formě, tzn. jak pro CD, DVD, tak i pro on-line verze.
Druhotné licence je v podstatě “použitý software”, který se prvotní vlastník rozhodl prodat a dál nevyužívat. Takový software je stejně využitelný a funguje naprosto stejně , jako ten zakoupený přímo od výrobce, jen vám nepřijde v krabičce, ale emailem jako kód.

Svoji licenci obdržíte hned několik minut po přijetí vaší platby. V málokterých případech při potížích to může trvat trochu déle.

Licenci obdržíte přímo na váš email.

Jedná se o “LIFETIME“ verze neboli celoživotní, tudíž licenci nikdy platnost neskončí.

Jedná se o verze “MULTILANGUAGE“ to znamená že licence obsahuje hned několik jazyků včetně toho českého.